Płaca minimalna w 2019, a składki ZUS

Płaca minimalna w 2019, a składki ZUS

W roku 2019 czekają nas duże zmiany. Zmienia się między innymi prawo związane z podpisywaniem i czasem trwania umów o pracę, sposobem wypłacania wynagrodzenia. Zmienia się również płaca minimalna. Jakie to przyniesie zmiany w kwestii płacenia składek ZUS? Informacje w poniższym artykule.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Jest to wynik rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794). Z dokumentu tego dowiadujemy się między innymi, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2.250 zł. Jest o 150 zł wyższe tego, które otrzymują polscy pracownicy teraz (2100 zł brutto)/ Wzrost płacy minimalnej to automatyczny wzrost składek ZUS.

Składki ZUS a pracownik na etacie

Z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) wynika, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może otrzymywać do ręki mniej niż obecna płaca minimalna. od 1 stycznia 2019 r. pracodawca w imieniu pracownika zatrudnionego na najniższej krajowej będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i FGŚP od kwoty 2.250 zł.

Składki ZUS – co z przedsiębiorcami?

Zmiana płacy minimalnej wpływa również na składki ZUS przedsiębiorców. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dla takich przedsiębiorców najniższa podstawa wymiaru składek społecznych w każdym miesiącu wynosić będzie 675 zł (tj. 30% z 2.250 zł). Od tej kwoty będą musieli oni naliczać za siebie składki: emerytalną, rentowe, chorobowe i wypadkową. Dla przypomnienia – w tym roku najniższa podstawa tych składek wynosi 630 zł (tj. 30% z kwoty 2.100 Prowadzisz działalność gospodarczą? Pamiętaj – od ulgowej podstawy wymiaru składek ZUS zapłacisz w każdym miesiącu od podstawy wyższej o 45 zł w stosunku do bieżącego roku.