Pełna księgowość spółki Z O.O.

Pełna księgowość spółki Z O.O.

Pełna księgowość oznacza najbardziej zaawansowaną formę ewidencji księgowej w firmie. A spółki z o.o. natomiast to najpopularniejsza forma przedsiębiorstwa prawnego w Polsce. Decydując się na założenie spółki tego rodzaju należy mieć na względzie, że forma prowadzenia księgowości wygląda inaczej niż w jednoosobowej działalności gospodarczej, co przekłada się na to, że jest ona również bardziej skomplikowana od pozostałych. Pełna księgowość w spółce z o.o. należy do najbardziej skomplikowanych czynności księgowej.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Jeśli w danej spółce roczne przychody pochodzą ze sprzedaży towarów oraz usług przekroczą 1 200 000 euro netto, to do prowadzenia księgowości tego rodzaju zobowiązuje się przede wszystkim osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, jak również spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

Należy zatem pamiętać, że spółki z o.o. jest spółką kapitałową, dlatego podlega obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Musi być ona prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, co oznacza, że zobowiązuje się ona do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co należy do bardzo szczegółowych czynności księgowej. Księga rachunkowa wchodząca w skład księgowości spółki jest podstawą do rozliczeń z organami podatkowymi, a także tworzy analizę finansową i gospodarczą sytuacji danej firmy. To właśnie w tej formie prowadzi się ewidencję wszystkich, nawet najbardziej drobnych czynności finansowych, które odbyły się w spółce.

Dodatkowo księgowość spółek nakłada obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym, a także w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego na zakończenie każdego roku podatkowego. Dokument tego typu powinien zawierać najważniejsze informacje takie jak rachunek zysków i strat, bilans, a także informację dodatkową.

Popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. zyskała swoją popularność nie tylko w Polsce ze względu na gwarancję bezpieczeństwa finansowego wspólników do niej należących. Ograniczona odpowiedzialność oznacza bowiem, że wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim własnym majątkiem, lecz majątkiem firmy. Nakłada to jednocześnie zobowiązanie dokonywania wszelkich płatności spółki jedynie ze środków firmy, a nie z prywatnych pieniędzy wspólników.

Czy istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości spółki z o.o.?

Z punktu widzenia prawa oczywiście można skorzystać z takiej możliwości. Należy jednak wziąć pod uwagę, że prowadzenie pełnej księgowości spółki z o.o. należy do jednych z najbardziej skomplikowanych obowiązków księgowych. Wymagają one nie tylko odpowiednio ugruntowanej wiedzy księgowej, ale również umiejętności i doświadczenia, a także obycia na rynku. Skrupulatność, z jaką musi być wykonane każde rozliczenie, jak również wciąż zmieniające się przepisy podatkowe, stawiają duże wymagania przed pojedynczym przedsiębiorcą, szczególnie, jeśli nie jest on zaznajomiony z tematyką księgowości.

Warto wziąć pod uwagę, że za księgowość spółki z o.o. odpowiadają wszyscy wspólnicy, dlatego brak doświadczenia osoby rozliczającej może pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich wspólników spółki. Zatrudnienie doświadczonego biura rachunkowego okaże się z pewnością dużo korzystniejsze dla spółki. Jeśli chcesz, aby księgowość spółki była wykonana rzetelnie, skontaktuj się z Marią Zielińską Finanse Sp. z.o.o. Biuro gwarantuje profesjonalne usługi księgowe w kwestii rozliczania spółek na najwyższym poziomie