CIT/TP i PIT/TP – najczęściej zadawane pytania

CIT/TP i PIT/TP – najczęściej zadawane pytania

Raportowanie dotyczące cen transferowych do polskiego systemu podatkowego weszło na dobre w 2017 roku. Za ten okres, do końca września 2018 roku, podatnicy musieli sporządzić i przekazać pierwsze sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP, w których uwzględnia się wszelkie transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi, bądź mającymi swoją siedzibę w krajach stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową.

Składane raporty mają dostarczyć administracji skarbowej informacji o stosowaniu przez podmioty cen transferowych, co jednocześnie ułatwia typowanie podatników do kontroli. Przepisy zobowiązują do składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP firmy, które: dokonują transakcji z przedsiębiorcami powiązanymi pod warunkiem, iż w poprzednim roku podatkowym wartość przychodów i kosztów przekroczyła u nich równowartość 10 mln euro lub dokonują zapłaty za towary lub usługi na rzecz podmiotów mających siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Co zawierają sprawozdania CIT/TP i PIT/TP?

Każdy przedsiębiorca, który zobowiązany jest do złożenia sprawozdania, musi przekazać w nim informacje o swoim profilu działalności, rodzaju i wysokości transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, rodzajach tych powiązań, a także nieodpłatnych świadczeniach i restrukturyzacjach.

Jak każde nowe prawo, szczególnie w zakresie fiskalnym, również te przepisy budzą dużo wątpliwości wśród podatników. Ministerstwo Finansów, w czerwcu 2018 roku, wydało dokument, który odpowiada na najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców. Wyjaśnienia MF można znaleźć pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/media/1673/cit-tp-pit-tp-najczesciej-zadawane-pytania_czerwiec_2018.pdf

Najczęstsze wątpliwości

Wiele osób, szczególnie prowadząc niewielką jednoosobową firmę, zastanawia się, czy także ich dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań CIT/T i PIT/TP? Ustawa, jak również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości. Nie ma znaczenia forma prawna działalności, ale spełnienie przesłanek wynikających z przepisów, aby być zobowiązanym do złożenia sprawozdania.

Ważną kwestią jest także prowadzenie przez podatnika zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek, które nie mają osobowości prawnej. Ministerstwo precyzuje, iż tak zdefiniowany przedsiębiorca ma obowiązek złożyć jedno, zbiorcze sprawozdanie ze swojej działalności.

To tylko kilka przykładów wyjaśnień, jakie dotyczą nowelizacji przepisów w zakresie raportowania o cenach transferowych. Warto, przed wypełnieniem dokumentu, sprawdzić wszystkie informacje we wskazanym wcześniej wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów, aby sporządzić sprawozdanie rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.